Viimeisin verkkokurssi: Toiminnallinen keho

Affiliate-sopimusehdot

Voimassa 25.3.2020 alkaen. Päivitetty 24.11.2020

Yleistä

Tämä sopimus tehdään Verkkokurssille-sivuston (myöhemmin Sivusto) sekä affiliate-kumppanin (myöhemmin Kumppani) väliseen markkinointiyhteistyöhön liittyen. 

Kumppanina voi toimia yritys, yhteisö, media, blogiportaali tai yksityishenkilö. Sivusto myy verkkokursseja ja webinaareja täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrittäjille.

Sopimus on voimassa siitä hetkestä lähtien, kun kumppani on hyväksynyt sopimusehdot ja rekisteröitynyt affiliate-ohjelmaan.

Markkinoitavat tuotteet

Kaikki verkkokurssille.fi verkkokaupassa olevat tuotteet kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. 

Kumppani ei ole oikeutettu kumppanuusohjelman myyntikomissioon sellaisen tuoteen osalta, josta hänelle maksetaan myyntipalkkiota. Kouluttajien osalta kumppanuusohjelman myyntikomissio tilitetään kouluttajan myyntipalkkion yhteydessä ilman tässä sopimuksessa mainittua minimitilitysrajaa.

Kumppani voi markkinoida tuotteita jatkuvasti ja siten Kumppanilla hankkia tuloja affiliatemarkkinoinnin avulla.

Sivuston rooli

Sivusto sitoutuu antamaan kumppanille henkilökohtaisen affiliatelinkin, koodin tai bannerin, jonka kautta myynnit rekisteröityvät ja jonka kautta Sivusto kohdentaa myynnit Kumppaneille. Sivusto tukee Kumppania tuotteiden markkinoinnissa muun muassa kohdennetuilla Facebook-mainoksilla sekä antaen valmiita markkinointimateriaaleja.

Markkinointimateriaali voi olla esim. Sivuston brändin mukainen mainosbanneri, some-julkaisu tai  viestipohja. Kumppani voi myös tehdä omia somejulkaisuja, jotka sopivat kumppanin omaan brändiin.

Sivuston ja kumppanin välinen yhteydenpito tapahtuu sähköpostilla [email protected] 

Kumppanin rooli

Kumppani julkaisee oman harkintansa mukaan sosiaalisessa mediassa, omalle sähköpostilistalleen ja oman bloginsa lukijoille julkaisuja ja postauksia, joissa tiedottaa tuotteista.

Kumppani lisää postauksiin ja julkaisuihin oman henkilökohtaisen affiliate-linkin, koodin tai bannerin, jota lukijat ja seuraajat klikkaavat päästäkseen tuotteen myyntisivulle tai verkkokauppaan. Kumppani voi lisätä affiliate-linkin, koodin tai bannerin myös esimerkiksi sähköpostin allekirjoitukseen tai lähettää niitä mahdollisuuksien mukaan yksityisviesteissä tai henkilökohtaisessa tapaamisissa.

Kumppanin on varmistettava, että maininta yhteistyöstä löytyy jokaisesta julkaisusta tai sisällöstä, jonka Kumppani julkaisee. Mikäli Kumppani ei mainitse yhteistyöstä, Sivustolla on oikeus lopettaa yhteistyö välittömästi ja pidättyä maksamasta Kumppanin siihen mennessä ansaitemansa komissiot.

Myyntikomissio

Komission määrä on 10 % Kumppanin myynnistä. Komissiota ei kerry Verkkokurssille.fi kouluttajana toimivan tahon oman kurssin myynnistä.

Sivusto tilittää komissiot kalenterikuukausittain, kun komissiota on kertynyt yli 100 € + alv 24%. Kumppani pääsee itse näkemään toteutuneet myynnit kirjautumalla affiliate-sivustolle. Sivusto lähettää kohdekuukautta seuraavan kuun 15. päivän jälkeen Kumppanille palkkiolaskelman, jonka mukaan Kumppani laskuttaa Sivustoa. Kumppani on velvollinen lähettämään laskun Sivustolle kuukauden sisällä palkkiolaskeman saamisesta. 

Komissioiden tilitysten onnistumisen ja nopean maksamisen edellytyksenä on, että kumppani toimittaa Sivustolle asianmukaisen laskun. Kumppanin tulee toimittaa lasku pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 

Laskutus

Myyntikomission voi laskuttaa laskutuspalvelun kuten Eezy.fi tai Ukko.fi kautta tai y-tunnuksella oman yrityksen kautta. Laskussa tulee olla

 • Kumppanin yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Kumppanin yrityksen laskutusosoite
 • Tilinumero IBAN-muodossa
 • Viitenumero
 • Eräpäivä

Palkkasuhde
Yksityishenkilönä toimiva Kumppani ei ole palkkasuhteessa Sivustoon. Sivusto ei maksa Kumppanin puolesta mitään työnantajaa velvoittavia maksuja. Kumppani on itse velvollinen ilmoittamaan tulot verottajalle ja pitämään huolta henkilökohtaisen verotuksen oikeellisuudesta.

Myyntien seuranta

Sivusto seuraa myyntejä koodin/linkin ja evästeiden avulla. Kumppanin tulee aina muistaa suositella kurssia oman henkilökohtaisen affiliate-linkin, koodin tai bannerin välityksellä. Kumppani saa koodin sen jälkeen, kun hän on rekisteröitynyt affiliate-ohjelmaan.

Evästeet

Sivusto seuraa affiliate-linkin, koodin tai bannerin käyttöä evästeillä, kuten esimerkiksi Facebook-pikselillä. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole merkitystä, milloin lukija ostaa tuotteen Kumppanin linkin kautta. Jos Kumppani suosittelee kurssia tänään ja lukija ostaa tuotteen 2 päivän kuluttua, Kumppani saat edelleen komission.

Evästeen voimassaoloaika pyritään pitämään vähintään 30 päivän mittaisena ja enintään 365 päivän mittaisena.

Asiakaspalautukset

Kuluttaja-asiakkailla on lain mukaan 14 päivän täysi rahat takaisin takuu. Mikäli palautuksia tulee, Sivusto vähentää palautuksen kumppanin komissioista ja tilittää erotuksen kumppanille.

Reklamointi ja niiden käsittely

Mikäli asiakas haluaa reklamoida tuotteesta, kumppani ohjeistaa asiakasta lähettämään sähköpostia viipymättä mutta viimeistään neljän (4) viikon kuluessa ostosta Sivustolle. Kumppanin tulee pyytää asiakasta lähettämään reklamaatio osoitteeseen [email protected]

Sivusto käsittelee kaikki reklamaatiot kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta. Mikäli reklamaatio aiheutuu Kumppanin virheellisestä markkinoinnista, Sivustolla on oikeus päättää yhteistyö ja jäädyttää komissioiden maksu ja vaatia kohtuullista korvausta kumppanilta.

Mikäli Kumppani itse haluaa reklamoida Sivustolle, se tulee tehdä yhden (1) viikon kuluessa. Kumppanin tekemä reklamaatio tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected] ja siinä tulee kertoa selvästi mistä reklamoidaan ja miksi. Sivusto käsittelee reklamaation kahden viikon kuluessa sen saapumisesta.

Sopimusehtojen rikkominen

Mikäli toinen osapuoli rikkoo tätä sopimusta, joutuu hän korvaamaan vastapuolelle 1 800,00 € suuruisen sopimussakon.

Vahingoksi Sivusto katsoo seuraavat asiat:

 • virheellisten tietojen välittäminen tai levittäminen yleisölle / asiakkaille
 • valheellisten tietojen välittäminen tai levittäminen yleisölle / asiakkaille
 • veronkierto missään muodossa
 • harmaa talous missään muodossa
 • toisen osapuolen harhauttaminen
 • virheellisten tietojen antaminen kolmannelle osapuolelle
 • petos
 • rikosepäily

Sivusto ei ole vastuussa force major esteistä, kuten esimerkiksi pankkien välisten tilisiirtojen viivästymisestä tai palvelimen kaatumisesta.

Tilanteet, jolloin Sivusto lopettaa yksipuolisesti yhteistyön ja edellisestä tilityskaudesta saakka kertyneitä komissioita ei makseta:

 • Kumppanin markkinointi on virheellistä tai valheellista
 • Kumppani ei ilmoita affiliate-markkinoinnista tai yritysyhteistyöstä selkeästi
 • Kumppani päästää ystäviään kursseille ilmaiseksi
 • Kumppani tai hänen asiakkaansa käyttää järjestelmää väärin esimerkiksi painamalla ostotapahtuman jälkeen selaimen “back” ja
  “forward” painikkeita, jolloin ostoja ei tule mutta komissio kasvaa.
 • Kumppani rikkoo sopimusehtoja
 • Kumppani lähettää toistuvasti (3 kertaa) Sivustolle virheellisen tai puutteellisen laskun

Sopimuksen voimassaoloaika sekä irtisanominen

Tämä sopimus sitoo molempia osapuolia. Sopimus on voimassa niin kauan, kunnes jompi kumpi osapuoli haluaa sen päättää tai näitä sopimusehtoja rikotaan.

Sopimusehtojen muuttaminen

Sivusto tiedottaa sopimusehtojen muutoksesta viimeistään kolme (3) viikkoa ennen muutoksen astumista voimaan.

Mikäli sopimusehdoissa on jotain mitä kumppani ei hyväksy, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti [email protected] viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen uusien sopimusehtojen voimaantuloa.

Jos ilmoitusta ei tule, Sivusto olettaa, että Kumppani on hyväksynyt uudet sopimusehdot.

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution).

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Riita-asiat käsitellään ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti Keski-Suomen Käräjäoikeudessa.